©

 

 

Polfliet

 

Mijn familienaam is, zoals zoveel namen, een plaatsnaam. Polfliet is een middelnederlands woord dat voor het eerst in geschriften opdook in 1267* in ... Kluizen.

 

Het middelnederlandse woord bestaat uit twee delen. Enerzijds is er het woord "pol" dat een "kluit aarde - hoge plek - eilandje" wil zeggen. Vandaag vinden we dit nog terug in het woord polder.  Anderzijds is er het woord "fliet" dat "vliet" of "stroom" wil zeggen.

 

Tusendoor geef ik graag mee dat mijn voornaam Günther afkomstig is van een dubbel Germaans zelfstandig naamwoord. "Gunth" wat "strijd" wil zeggen en "hari" (heer/heir in het Latijn) wat "leger" wil zeggen.

 

Dat het woord rond die tijd in Kluizen opdook lijkt me voor de hand te liggen. Het is bekend dat er in de 12de en de 13de eeuw heel wat overstromingen waren. De zee lag toen nog meer landinwaarts, er waren nog geen dijken om het lage land tegen de zee te beschermen en de getijdenrivier de Durme lag toen nog vlakbij.  

 

Het bestuur was in die tijd in de handen van burggraven. De burggraven van Gent waren afkomstig uit Bornem. Alhoewel hun kasteel te Bornem in 1250 verkocht werd aan Margaretha van Constantinopel, gravin van Vlaanderen en Henegouwen, en zij naar Heusden afzakten, kan ik me inbeelden dat het woord Polfliet door de burggraven meegenomen werd in het taalgebruik naar Bornem. Dit zou kunnen verklaren waarom er in die regio nog heel wat naamgenoten terug te vinden zijn.

 

Aangezien het een plaatsnaam is, vermoed ik dat we de stamboom niet kunnen terugbrengen tot één stamvader. In de regio's rond Bornem en 

Kortrijk vindt men vandaag nog veel naamgenoten terug. Tot nu toe heb ik met geen van beide regio's een verband kunnen leggen. Ondertussen heb ik wel al een rechtstreekse lijn gevonden die ons terugbrengt naar Wetteren.

 

Ferdinand Gustaaf, mijn overgrootvader, kwam vanuit Zaffelare naar Kluizen om er te trouwen, een gezin te stichten en er te boeren. In 1911 huurde hij het erf dat mijn grootvader, Bernard Evariste, in 1931 samen met de aangelanden kocht. Hij bouwde er in 1936 een nieuwe woning, nu bewoond door mijn vader Roger Petrus. 

 

Foto van het erf rond 1950 - bemerk ondermeer de kapel op de hoek van de Schildekensstraat en Pastoorshoek; deze was eigendom van de familie ©

 

* Bron: Woordenboek van de familienamen in België en Noord-Frankrijk - Dr. Frans Debrabandere

 

         ©